Montessori onderwijs is er voor iedereen. Onze leerlingen krijgen dezelfde kennis aangereikt en leren dezelfde vaardigheden als leerlingen op andere scholen, maar op een andere manier. Kinderen zijn vrij om te kiezen via welke leermiddelen zij willen leren en worden aangespoord om naar hun intrinsieke motivatie te vinden om tot de beste resultaten te komen. De leerlingen worden begeleid en hun ontwikkeling wordt gevolgd door leerkrachten met een specifieke montessori opleiding, naast hun algemene lesbevoegdheid.

 

Maria Montessori

Maria Montessori leefde van 1870 tot 1952. Ze studeerde medicijnen en promoveerde in 1896. Montessori was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Verder studeerde zij wiskunde, filosofie en antropologie. In 1904 werd Maria Montessori benoemd tot hoogleraar antropologie aan de universiteit van Rome. In 1907 kreeg ze de kans om haar opvoedkundige ideeën toe te passen op een school, Casa dei Bambini (‘huis der kinderen’). Montessori legde zich verder toe op het ontwikkelen van materiaal en nauwkeurige observaties. De school groeide uit tot een werkplaats waar de kinderen en zijzelf veel leerden. De resultaten waren zo indrukwekkend dat het “Casa dei Bambini” de belangstelling trok van vele opvoeders uit tal van landen. Vanaf 1909 publiceerde Maria Montessori diverse artikelen en boeken en gaf ze cursussen over haar methode, visie en uitgangspunten. Ze hield ook lezingen in het buitenland. Dit droeg bij aan de verdere verspreiding van het Montessori-onderwijs over de hele wereld.

 

Montessorimateriaal

Het Montessorimateriaal heeft een belangrijke plaats in de voorbereide omgeving van de groep. Dit ontwikkelingsmateriaal is door Maria Montessori zelf ontworpen en bij ons op school aangevuld met moderne middelen. Het materiaal staat zo opgesteld, dat het de kinderen uitdaagt en stimuleert het te pakken en ermee te leren.

Kinderen leren eerst concreet met het materiaal te werken en kunnen, na het handelend bezig zijn en na oefening, gemakkelijker overstappen naar het werken op abstract niveau. Door het werken met dit materiaal kunnen bepaalde begrippen al op jonge leeftijd worden aangeleerd.