In de bovenbouw ligt het accent vooral op het toepassen en integreren van alle eerder verworven kennis.

 

Zelfstandig

Steeds vaker en completer kunnen kinderen hun uitdagingen (gestelde doelen) bewijzen aan de leerkracht, een ander kind of een ouder. Natuurlijk worden de in de middenbouw aangeleerde basisvaardigheden nog verder herhaald en uitgebreid. Het werk en de omgeving worden steeds meer door kinderen zelf vormgegeven en georganiseerd. In de bovenbouwjaren ontwikkelen kinderen zich tot zelfstandige persoonlijkheden, die kunnen samenwerken en steeds meer verantwoordelijkheid durven en kunnen nemen voor zichzelf, de anderen en de totale omgeving. Deze wordt ook steeds meer naar de buitenwereld verlegd.

 

Kennis

Ook het vergaren van nieuwe kennis van andere talen (Engels, Frans, Duits en Spaans), ingewikkelde rekenkundige bewerkingen, het doorgronden van structuren in bijvoorbeeld ontleden in zinsdelen en woordsoorten, kennis op geografisch, historisch, technisch en maatschappelijk gebied vormen een belangrijk doel in de bovenbouw. Het houden van presentaties over zelf opgezette onderzoeken en het maken van werkstukken, ontwerpen en opzetten van experimenten krijgen in de bovenbouw steeds meer vorm.

 

Presenteren

Naast het durven presenteren, krijgen ook de inhoud en het doen van verschillende soorten onderzoek meer aandacht. Het gebruik van moderne middelen op het smartboard voor digitale presentaties, wordt op  Montessorischool Hoog Dalem gebruikelijk. Het zich losmaken van de basisschool en het zich voorbereiden op het voortgezet onderwijs is het sluitstuk van deze belangrijke periode.

Vanwege de groepssamenstelling met verschillende leeftijden gaat dit proces op een natuurlijke wijze.