In de middenbouw is veel aandacht voor de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal en rekenen. De kinderen werken met Montessorimateriaal, elektronische hulpmiddelen en andere aanvullende materialen aan het verwerven van deze vaardigheden. Het tempo waarin en de manier waarop de kinderen deze vaardigheden leren, oefenen en verwerken verschilt. We proberen daarbij aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften, belangstelling en leerstijl van het kind.

In deze bouw werken de kinderen veel met concreet en beeldend materiaal om hun voorstellingsvermogen te activeren en daarmee hun intelligentie en begrip te vergroten. Verder ontwikkelen van het besef van ruimte en tijd, de ontwikkeling van het universum, het leven op aarde en het ontstaan van menselijke samenlevingen krijgen aandacht. Ook breiden de kinderen hun basisvaardigheden in informatieverwerving en -verwerking uit. 

In het verlengde van de vaardigheden aangeleerd in de onderbouw, wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een goede zelfstandige werkhouding, waarbij de eigen verantwoordelijkheid voor het werk en gedrag groeit.