Bij het onderwijs aan kleuters komen veel ontwikkelingsdomeinen aan bod. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling, de ontwikkeling op het gebied van taal en beginnend rekenen, expressievakken, het omgaan met elkaar, het ontwikkelen van een werkhouding en leren wat vrijheid in gebondenheid betekent. Het is allemaal even belangrijk. Al spelend en werkend leren de kinderen binnen en buiten een heleboel.

 

Taal

De taalontwikkeling wordt de hele dag gestimuleerd. In de kring, samen met een ander kind of individueel met de juf breiden kinderen in deze periode hun woordenschat en taalgevoel enorm uit. Ook komen kinderen steeds meer in aanraking met de geletterde wereld. Door lesjes met de "schuurpapieren letters" ontluikt een basis voor het verdere lezen en spellen. Als het kind enige letters beheerst, vormt het met behulp van de letterdozen woordjes en vervolgens zinnen.

 

Rekenen

Met de concrete Montessori rekenmaterialen krijgen de kinderen al handelend inzicht in allerlei rekenbegrippen, de telrij en de betekenis van kleine en grote getallen. Sommige kinderen komen al tot het maken van eenvoudige bewerkingen als optellen, splitsen en vermenigvuldigen.

 

Organisatie

Het zelf kiezen, klaarleggen en zelfstandig werken met het materiaal stelt hoge eisen aan het organisatorische vermogen van het jonge kind: het leert voorbereiden, indelen, overzien en afmaken. Ook het werkje en de omgeving opruimen is een vaardigheid die veel aandacht krijgt in de onderbouwperiode. De kinderen krijgen de gelegenheid naar eigen aanleg, tempo en belangstelling te werken.

 

Zorg

Door individuele -en groepslesjes in omgangsvormen, over beleefdheid en hygiƫne leren de kinderen zorg te dragen voor zichzelf, anderen en hun omgeving.

 

Motoriek

De motorische ontwikkeling wordt gestimuleerd door gym-, spel- en danslessen. De onderbouwgroepen zullen regelmatig in het speellokaal te vinden zijn. Voor het ontwikkelen van de fijne motoriek is een scala aan hulpmiddelen in de kasten te vinden. Hiermee wordt de hand voorbereid op het latere schrijven.

 

Natuur(kunde)

Met de lesjes en werkjes uit de kosmische kast ontwikkelen kleuters inzicht in tijd en ruimte en fenomenen als seizoenen, kringlopen en andere natuur(kundige)verschijnselen.

 


Het ruime aanbod in expressie activiteiten maakt dat kleuters zich op allerlei manieren leren uiten en presenteren. Kinderen in deze leeftijd willen en mogen veel ontdekken, maar hebben ook behoefte aan duidelijke afspraken, rituelen en regels.