Leren doe je overal en altijd, zowel op school als in je eigen omgeving. Wij streven ernaar om de echte wereld in de school te halen en vervolgens met kinderen de omgeving in te trekken, om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

De schoolomgeving van de kinderen wordt zo ingericht dat een zo breed mogelijke ontwikkeling door eigen activiteiten mogelijk is.
Wij onderscheiden de volgende domeinen in de ontwikkeling van kinderen:

  • perioden van groei (ontwikkeling van de persoonlijkheid);
  • waarneming;
  • motoriek;
  • taal en lezen;
  • rekenen en wiskunde (waaronder geometrie);
  • kennisgebieden (ook wel kosmisch onderwijs genoemd);
  • culturele vorming.

Ons onderwijs zorgt ervoor dat kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. In de verschillende, elkaar opvolgende fasen, zal er veel aandacht zijn voor het ontwikkelen van basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen). Daarnaast zijn het omgaan met elkaar, samenwerken en verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens uiten, onderzoeken, creatief denken en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen bij ons evenwaardige leerdoelen voor ieder kind. Het al op vroege leeftijd stimuleren van kennisverwerving en verwondering over de kosmos waar wij allen een deel van zijn en verantwoordelijk voor zijn, zal ons kenmerken als echte Montessorischool. Hieraan
wordt dan ook veel tijd en aandacht besteed. Er komt een focus op het ervaren en verklaren van technologie en wetenschap en er is veel aandacht voor sportiviteit en gezondheid.

 

In de groep

De groepsleerkracht loopt rond in de groep en begeleidt de kinderen bij (het kiezen, maken en evalueren van) het werk. Een kind krijgt de vrijheid om werk te kiezen aansluitend bij zijn/haar belevingswereld en niveau. De groepsleerkracht geeft, indien nodig, een lesje (instructie) behorend bij het gekozen werk. De zelfstandigheid van het kind wordt door deze manier van begeleiden bevorderd en verder ontwikkeld. Een groot gedeelte van de dag werken de kinderen individueel of in kleine groepjes. De kinderen helpen elkaar met hun werk. Doordat er gewerkt wordt in groepen met verschillende leeftijden, schuift ieder kind op van "geholpen worden" naar "zelf kunnen" en "anderen helpen".

De groepsleerkracht leert een kind door observatie en kindgesprekken goed kennen, stimuleert de kinderen en voorziet in hun onderwijsbehoeften. De kinderen worden ook gestimuleerd om door te zetten en hogere eisen aan zichzelf te stellen. De groepsleerkracht heeft hierbij een belangrijke begeleidende en stimulerende taak. De uitspraak "Help mij het zelf te doen" geeft precies de rol van een groepsleerkracht aan.

Op deze website kunt u meer lezen over het onderwijs in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw van de montessorischool Hoog Dalem.