Montessori basisschool Hoog Dalem

Leer mij het zelf te doen

Vrijheid in gebondenheid

Eigen keuze in materiaal en tempo.

In de voorbereide omgeving vinden de kinderen allerlei materialen die gebruikt kunnen worden voor het behalen van de landelijke doelen die aan de kinderen door de overheid worden gesteld. Deze materialen, ontwikkeld door Maria Montessori, zijn zelfregulerend en uitnodigend. De kinderen kunnen zelf materiaal gaan ontdekken, een lesje krijgen met het materiaal en verdiepende opdrachten doen met het materiaal. De leerkracht is observator en inspirator. Wanneer kinderen zelf niet verder komen, prikkelen de leerkrachten hem verder te gaan ontdekken en leren. Andere kinderen zijn ook inspirator. Wanneer je een lesje hebt gehad, mag je die ook aan een andere leerling geven, of jouw bevindingen vertellen aan anderen. Met een portfolio wordt voor de kinderen duidelijk welke materialen en doelen passen bij de ontwikkeling van de leerling. In dit porfolio stoppen de kinderen 'bewijsmateriaal'. Hiermee laten ze zien dat ze aan een doel werken, of een doel beheersen. Ze zien hierin dan ook wat de volgende stap is als dat doel behaald is.

Kosmisch onderwijs

Onderdeel zijn van een groter geheel.

De kinderen leren door middel van 'wellevendheidslesjes', de normen en waarden binnen de groep, de school en de omgeving. Hoe zorg je goed voor jezelf, hoe kun je een ander helpen en hoe zorgen we er met elkaar voor dat de omgeving om ons heen fijn is. Alles hangt samen. Vreedzame wereld is hierbij een uitgangspunt. De maand december is op school omgedoopt tot 'Vreedzame maand'! Deze maand besteden we extra aandacht aan elkaars kwaliteiten en gevoelens. Door middel van verbindende spellen en opdrachten zijn we ons bewust van onze verschillen en gelijkenissen.

Ontdekkend leren

Eigen leervragen onderzoeken en presenteren.

Ontdekkend leren zorgt er voor dat kinderen zelf op zoek leren gaan naar oplossingen op vraagstukken. De kinderen leren hoe je op verschillende manieren een onderzoek kan presenteren. In de onderbouw leren we de kinderen hoe ze een onderzoeksvraag op kunnen stellen en ontdekken we met elkaar de antwoorden. In de midden en bovenbouw bedenken de kinderen zelf een onderzoeksvraag, waar ze vervolgens mee aan de slag gaan. Ze gaan ontdekken hoe ze aan antwoorden kunnen komen en op welke manieren ze die dan weer kunnen presenteren aan de leerkracht en klasgenoten.

Hartelijk welkom op de site van

Montessori Hoog Dalem

Een nieuwe basisschool, die medio 2021 in de, nog te bouwen bredeschool 'Dalemplein' zal vestigen.

Voorlopig voelen we ons helemaal thuis op onze tijdelijke locatie aan de Top Naeffstraat 28.

Montessori

Montessori Hoog Dalen is altijd in ontwikkeling. We gaan uit van het oorspronkelijke gedachtengoed van Maria Montessori, maar richten ons onderwijs modern in. Montessori onderwijs gaat uit van de voorbereide omgeving, de school is zo ingericht dat kinderen gemotiveerd worden te leren. We volgen hierbij de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten.

We streven voor de kinderen de volgende doelen na:

  • Ontwikkeling van persoonlijkheid: bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil;
  • Een goede basis om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie goed te kunnen functioneren;
  • Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in de samenleving van nu en morgen.

Waarom kiezen voor een Montessorischool?

Omdat kinderen:

  1. zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken
  2. de kans krijgen de eigen talenten en interesses te ontwikkelen.
  3. plezier hebben en houden in leren, alleen en samen met anderen.
  4. keuzes kunnen maken en leren plannen.
  5. begeleiding krijgen die afgestemd is op wat het kind kan en wil
  6. positieve leerervaringen opdoen met aantoonbare goede resultaten.
  7. zich kunnen blijven ontwikkelen door de jaren heen.

 

 

Lees meer over Montessori Hoog Dalem in Gorinchem

Contact

Top Naeffstraat 28
4207MT Gorinchem (Tijdelijke locatie)

(0183) 21 63 00
montessori.hoogdalem@stichtingovo.nl

None