Montessori basisschool Hoog Dalem

Leer mij het zelf te doen

Vrijheid in gebondenheid

Eigen keuze in materiaal en tempo.

Kosmisch onderwijs

Onderdeel zijn van een groter geheel.

Ontdekkend leren

Eigen leervragen onderzoeken en presenteren.

Hartelijk welkom op de site van

Montessori Hoog Dalem

Een nieuwe basisschool, die medio 2021 in de, nog te bouwen bredeschool 'Dalemplein' zal vestigen.

Voorlopig voelen we ons helemaal thuis op onze tijdelijke locatie aan de Top Naeffstraat 28.

Montessori

Montessori Hoog Dalen is altijd in ontwikkeling. We gaan uit van het oorspronkelijke gedachtengoed van Maria Montessori, maar richten ons onderwijs modern in. Montessori onderwijs gaat uit van de voorbereide omgeving, de school is zo ingericht dat kinderen gemotiveerd worden te leren. We volgen hierbij de nieuwste didactische, pedagogische en maatschappelijke inzichten.

We streven voor de kinderen de volgende doelen na:

  • Ontwikkeling van persoonlijkheid: bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil;
  • Een goede basis om in het dagelijks, sociale en maatschappelijke leven en verdere studie goed te kunnen functioneren;
  • Een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol in de samenleving van nu en morgen.

Waarom kiezen voor een Montessorischool?

Omdat kinderen:

  1. zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken
  2. de kans krijgen de eigen talenten en interesses te ontwikkelen.
  3. plezier hebben en houden in leren, alleen en samen met anderen.
  4. keuzes kunnen maken en leren plannen.
  5. begeleiding krijgen die afgestemd is op wat het kind kan en wil
  6. positieve leerervaringen opdoen met aantoonbare goede resultaten.
  7. zich kunnen blijven ontwikkelen door de jaren heen.

 

 

Lees meer over Montessori Hoog Dalem in Gorinchem

Contact

Top Naeffstraat 28
4207MT Gorinchem (Tijdelijke locatie)

(0183) 21 63 00
montessori.hoogdalem@stichtingovo.nl

None